Let's enlighten the planet together!

Contribute your light - with a click of a button add a poem in a classic text format or share your works through the medium of photography, video or sound. Make the world glow and connect the lights into a collective network of borderless inspiration. Let's all transform everyday reality, to make a brighter world of tomorrow.

Light of the Day

Yolanda Castaño

ARAÑA (Spider)

ARAÑA

A nai toca o seu fillo coma se fose un instrumento.
A culpa volveuse unha moediña pintada.
Algo nela:
clausurado.

Se tivese oito patas
ofrecería ás crías tamén eu
a miña carne.

Fíxate na das crianzas que está toda feita de espello.
Un brazo vicario e miúdo nun
pulso contigo mesma.
A cega, a animal, a xíbara.

A nai e mais o fillo negocian o seu poder con moediñas de plástico.
Comen e defecan esa mesma linguaxe.
Medo, rabecha, eloxio, confianza.

Polo envés do día vai rosmando a nai a súa tenrura.
Leva coma cunchiñas penduradas dun colar.
Culpa, deber, atención e pertenza.

Abrázanse moi forte para que a felicidade non derrame.
Frotan dos panos o que nunca desexaron.
Atándose ao mastro dun amor tan fero
algo na araña quedou clausurado.

O fillo e mais a nai comercian co seu pracer e o seu castigo.
Algunhas manchas non saen xamais.


ARAÑA


La madre toca a su hijo como si fuese un instrumento.
La culpa se ha vuelto una monedita pintada.
Algo en ella:
clausurado.

Si tuviera ocho patas
ofrecería a las crías también yo
de mi carne.

Fíjate en la de las criaturas, que está toda hecha de espejo.
Un brazo vicario y menudo en un
pulso contigo misma.
La ciega, la animal, la jíbara.

La madre y el hijo negocian su poder con moneditas de plástico.
Comen y defecan ese mismo lenguaje.
Miedo, berrinche, elogio, confianza.

Por el envés del día va gruñendo la madre su ternura.
Lleva como conchitas colgadas de un collar.
Culpa deber atención pertenencia.

Se abrazan fuerte para que la dicha no llegue a derramarse.
Frotan de los paños lo que no desearon nunca.
Atándose al mástil de un amor tan fiero
algo en la araña quedó clausurado.

El hijo y la madre comercian con su placer y su castigo.
Algunas manchas no salen jamás.


Yolanda Castaño
more light
show
random
light